Reklamacja towaru

Formularze dotyczą tylko zakupionych produktów.

Usługi prosimy reklamować w sekcji serwis - reklamacje.

Niniejsza procedura ma zastosowanie do:

  • roszczeń z tytułu gwarancji,
  • roszczeń z tytułu rękojmi.

Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez SmartSerwis24 oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.

SmartSerwis24 rozpatruje reklamacje w ciągu:

  • 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku gwarancji,
  • 28 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi.

Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.

Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:

  • Klient może wysłać sprzęt na koszt SmartSerwis24 za pośrednictwem paczkomatów, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji.

  • Klient może również reklamować towar osobiście w salonie.

  • W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dostarczyć towar w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi lub w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

  • Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza Klient otrzyma wiadomość mailową, w której w załączniku będzie znajdować się link do szybkich zwrotów paczkomatów InPost.

Formularz reklamacyjny

Adres wysyłki:

SmartSerwis24 – zwroty

ul.W.Truchana 30/1
41-500 Chorzów

<powrót